سیدمحمد میرعابدینی

وزارت صمت تمایل تجار به واردات تایر را کاهش داده است

دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ضمن اشاره به کمبود تایرهای سنگین وارداتی در بازار از مصوبات اجرایی وزارت صمت که عدم تمایل واردکنندگان به واردات تایر را به همراه داشته، انتقاد کرد.

ادامه مطلب

تایر

با انتخاب تایر مناسب در مصرف سوخت خودرو صرفه جویی کنید

نقش ابتدایی یک تایر، فراهم آوردن محل اتصال میان خودرو و جاده است. تایر به‌عنوان تنها عضوی از خودرو که هنگام حرکت در تماس مستقیم با جاده است نقش بسزایی در شتاب‌گیری، ترمز و هدایت خودرو دارد.

ادامه مطلب