رونق تولید در بزرگترین واحد تولید تایر کشور

رونق تولید در بزرگترین واحد تولید تایر کشور

مجتمع تولید تایر بارز کرمان ، به تنهایی حدود 60 درصد تولید تایر کشور را در اختیار دارد و درصورت اجرای طرح توسعه ، میزان تولید در این مجتمع صنعتی حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت.

درحال بارگذاری...