مصطفی تنها

قیمت‌ گذاری دستوری صنعت تایر را به زانو درمی‌آورد

سخنگوی انجمن تایر با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در تایرسازی گفت: قیمت تایر توسط سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه تعیین و قیمت فروش به ما اعلام می‌شود.

ادامه مطلب

لاستیک

اعضای چهارمین دوره هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان لاستیک ایران مشخص شدند

چهارمین دوره انتخابات اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو برگزار و 5عضو منتخب برای تصدی سکان واردات تایر در ایران مشخص شدند.

ادامه مطلب