لاستیک سالم را سر جای خود ببندید.

استفاده از لاستیک و رینگ مناسب موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود؟

راحت‌ترین راه برای کاهش مصرف سوخت اتومبیل، انجام سرویس‌های دوره‌ای به صورت منظم است اما آیا استفاده از لاستیک و رینگ مناسب موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود؟

ادامه مطلب

تایر

با انتخاب تایر مناسب در مصرف سوخت خودرو صرفه جویی کنید

نقش ابتدایی یک تایر، فراهم آوردن محل اتصال میان خودرو و جاده است. تایر به‌عنوان تنها عضوی از خودرو که هنگام حرکت در تماس مستقیم با جاده است نقش بسزایی در شتاب‌گیری، ترمز و هدایت خودرو دارد.

ادامه مطلب