تایر و رینگ های چرخشی آپشن خودرو هوشمند xpeng

تایر

تایر و رینگ های چرخشی آپشن خودرو هوشمند xpeng

در آپشن خودرو هوشمند xpeng از ایده ای قدیمی استفاده شده و تایر و رینگ ها حالت چرخی دارند.

به گزارش پارس تایر، در آپشن خودرو هوشمند xpeng از ایده ای قدیمی استفاده شده و تایر و رینگ ها حالت چرخی دارند و حرکت ماشین از پهلو و دور در جا را ممکن ساختند. این آپشن هرچند قدیمی است ولی دیدن آن خالی از لطف نیست.

درحال بارگذاری...