یوکوهاما ژاپن

تایر متفرقه

اهمیت بالای واردات تایرهای معدنی

هلدینگ عمرانی متشکل از مجموعه شرکت هایی است که در زمینه صادرات و واردت در حوزه‌های مختلف از گذشته تا کنون به فعالیت پرداخته است و درحال‌حاضر به بحث واردات تایر می‌پردازد