تخصیص ارز دولتی

تایر

ابهام تولیدکنندگان تایر از میزان تخصیص ارز

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران: به دلیل اختصاص نیافتن ارز به ثبت سفارش‌های مواد اولیه به مدت یک ماه، تولیدکنندگان تایر با مشکلاتی مواجه شدند
ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان تایر از سر گرفته شد

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت: تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان تایر که حدود یک ماه به دلایل نامعلوم متوقف شده بود، از سر گرفته شد.