کیا سول

4 کالا

  • pirelli cinturato P7 300x300 - لاستیک پیرلیCINTURATO P7 ROM-215/55R17

    لاستیک پیرلیCINTURATO P7 ROM-215/55R17

    جزئیات محصول
     اولین تایر سبز پیرلی که ساخته شده است تا به طور کامل از آخرین مواد، سازه ها و طراحی الگوی تیرچه استفاده کند تا تضمین صرفه جویی، احترام به محیط زیست، آسایش و ایمنی در تمام سطوح جاده ای را فراهم کند. این لاستیک انتخاب مناسبی برای دوستداران طبیعت بوده…
  • pirelli cinturato P7 300x300 - لاستیک پیرلیCINTURATO P7-215/55R17

    لاستیک پیرلیCINTURATO P7-215/55R17

    جزئیات محصول
     اولین تایر سبز پیرلی که ساخته شده است تا به طور کامل از آخرین مواد، سازه ها و طراحی الگوی تیرچه استفاده کند تا تضمین صرفه جویی، احترام به محیط زیست، آسایش و ایمنی در تمام سطوح جاده ای را فراهم کند. این لاستیک انتخاب مناسبی برای دوستداران طبیعت بوده…
  • pirelli cinturato P7 300x300 - لاستیک پیرلیCINTURATO P7 SI-235/45R18

    لاستیک پیرلیCINTURATO P7 SI-235/45R18

    جزئیات محصول
     اولین تایر سبز پیرلی که ساخته شده است تا به طور کامل از آخرین مواد، سازه ها و طراحی الگوی تیرچه استفاده کند تا تضمین صرفه جویی، احترام به محیط زیست، آسایش و ایمنی در تمام سطوح جاده ای را فراهم کند. این لاستیک انتخاب مناسبی برای دوستداران طبیعت بوده…
  • pirelli cinturato P7 300x300 - لاستیک پیرلیCINTURATO P7 SI-215/55R17

    لاستیک پیرلیCINTURATO P7 SI-215/55R17

    جزئیات محصول
     اولین تایر سبز پیرلی که ساخته شده است تا به طور کامل از آخرین مواد، سازه ها و طراحی الگوی تیرچه استفاده کند تا تضمین صرفه جویی، احترام به محیط زیست، آسایش و ایمنی در تمام سطوح جاده ای را فراهم کند. این لاستیک انتخاب مناسبی برای دوستداران طبیعت بوده…