درآمد کویرتایر 133میلیارد افزایش یافت

کویرتایر

شرکت کویرتایر در دوره 10 ماهه منتهی به مهر 98 مبلغ 350 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد پکویر 133 میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش پارس تایر، کویرتایر در مهر ماه با فروش 1.3 هزار تنی تایر رادیال و فلپ درآمد 35 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین پکویر در دوره 10 ماهه منتهی به مهر 98 با فروش 16 هزارتنی این دو محصول درآمد 350 میلیارد تومانی ساخته است.

پکویر در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 98 به طور میانگین درآمد 35 میلیارد تومانی ساخته است اما در مهر ماه درآمد پکویر بدون افزایش و کاهش توانسته است به اندازه میانگین درآمدی 9 ماهه درآمد بسازد.

پکویر در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 98 به طور میانگین در هر ماه 2.4 هزار تن فروش داشته است اما در مهر ماه فروش شرکت افت قابل توجه داشته است و به 1.3 هزار تن رسیده است اما به دلیل افزایش نرخ فروش تایر رادیال، درآمد پکویر کاهش نیافته است. نرخ فروش رادیال به طور میانگین در دوره 9 ماهه، 21 میلیون و 352 هزار تومان به ازای هر تن بوده که در مهر ماه به قیمت 25 میلیون 645 هزار تومان به ازای هر تن رسیده است و مانع از کاهش درآمد مهر ماه پکویر شده است.

پکویر در دوره 10 ماهه منتهی به مهر 98 درآمد 350 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 133 میلیارد تومانی داشته است. افزایش درآمد پکویر به دلیل رشد نرخ فروش تایر رادیال و افزایش در مقدار فروش تایر رادیال رقم خورده است.

پکویر در دوره 10 ماهه منتهی به آذر 97 مقدار 15.3 هزار تن تایر رادیال به فروش رسانده است که در 10 ماهه جاری مقدار فروش تایر رادیال به 15.9 هزار تن رسیده است. همچنین تایر رادیال در دوره 10 ماهه منتهی به آذر 97 به طور میانگین به قیمت 13.9 میلیون تومان به ازای هر تن به فروش رسیده است که در 10 ماه جاری با رشد 55 درصدی به 21.7 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. بنابراین افزایش قیمت تایر رادیال و افزایش مقدار فروش آن موجب رشد درآمد پکویر در دوره 10 ماهه منتهی به مهر 98 شده است.

پکویر برای سال مالی منتهی به آذر 98 درآمد 569 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است که دوره 10 ماهه توانسته است درآمد 350 میلیارد تومانی بسازد. بنابراین 62% از درآمد براوردی را در این دوره پوشش داده است.

انتظار می‌رود پکویر در سال مالی 98 درآمد 420 میلیارد تومانی را محقق نموده است که با درنظرگفتن حاشیه سود خالص 0.5 درصدی انتظار می‌رود پکویر سود خالص 1.8 میلیارد تومانی بسازد و برای هر سهم سود 26 ریالی شناسایی نماید./بااقتصاد

مدیر وبلاگ
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *