ساخت کارخانه تایرهای سنگین کویر از محل صندوق توسعه ملی

کویرتایر

ساخت کارخانه تایرهای سنگین کویر از محل صندوق توسعه ملی

احتمال تامین ارز موردنیاز برای ساخت کارخانه تایرهای سنگین کویرتایر از محل صندوق توسعه ملی قوت گرفت.

به گزارش پارس تایر، کویرتایر که قبل از آغاز دوباره تحریمها اقدام به اجرای طرح توسعه کارخانه خود در بیرجند در قالب ایجاد واحدی جدید برای ساخت تایرهای باری -اتوبوسی تمام سیمی کرده بود، مدتهاست به دلیل عدم تامین تنها ۲۰ میلیون دلار ارز موفق به واردات دستگاههایی که با منابع داخلی خود پیش خرید کرده، نشده است.

کارخانهای که در صورت تامین منابع ارزی مورد نیاز میتواند ســومین کارخانه تولید تایرهای تمام سیمی سنگین در کشــور لقب بگیرد و در کنار فعالیت واحدهای تولید تایرسنگین در گروه صنعتی بارز و آرتاویل تایر، کشــور را از واردات این دسته از تایرها بی نیاز کند.

اگرچه مسئولان این تایرسازی بیرجندی بارها از پیشرفت چشم گیر پروژه و حتی خرید تجهیزات در چین و آماده حمل بودن دستگاهها به ایران خبر داده بودند اما عدم تخصیص ارز باعث توقف کامل این پروژه ملی شده بود.

حال اما در جلسه مشترک تولیدکنندگان تایر با مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت به ریاست قائم مقام وزیر در امور بازرگانی ، تعیین شده تا منابع ارزی لازم برای به سرانجام رسیدن این طرح ملی که تاکنون۶۰درصد نیز پیشــرفت فیزیکی داشته است، تامین شود.

مسئولان وزارت صمت البته قول مساعد داده اند برای رفع مشکل تامین منابع اعتباری خرید ماشین آالت برای راه اندازی این واحد تولیدی، مکاتبات لازم را با دستگاههای مسئول ازجمله شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام دهند تا منابع ارزی و ریالی این پروژه از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود.

اگرچه این تصمیم تنهــا در حد الزام وزارت صمت برای مکاتبه با شــورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خلاصه شده اســت اما می تواند در صورت عملی شدن و مورد توجه قرارگرفتن توســط شورای هماهنگی مذکور،کشور را برای همیشه از واردات تایرهای باری اتوبوسی تمام سیمی بی نیاز کند.

پیش از این مدیرعامل کویرتایر از اعمال فشــار فروشنده های چینی برای تسویه حســاب و انتقال دستگاه های آماده تحویل، به ایران خبر داده بود و اینکه حتی چینی ها تهدید کرده اند درصورت عدم مشاهده حرکت مثبت ازسوی ایرانیها اقدام به شکایت از این شــرکت ایرانی و حتی فروش دستگاهها کنند.

اقدامی که می تواند خســارت های ســنگینی را به کویرتایر وارد کند. تعلل درپرداخت ۲۰میلیــون دلار ارز مورد نیاز برای تکمیل کارخانه تولید تایرهای باری-اتوبوســی در کویر تایر در حالی صورت گرفته است که تاکنون صدها میلیون دلار ارز با نرخ دولتی برای واردات تایرهای سنگین آماده از چین صرف و منابع ارزی ایران به نوعی صرف حمایت از تولیدکنندگان چینی شده است./دنیای خودرو