اخبار فروشگاه

گردهمایی نمایندگان جی تی خراسان

برگزاری نخستین گردهمایی نمایندگان جی تی خراسان

نخستین گردهمایی و جلسه آموزشی نمایندگان جی تی خراسان رضوی و جنوبی به میزبانی پارس تایر در محل هتل درویشی مشهد برگزار شد.