اخبار فروشگاه

hamyesh giti azar96 - برگزاری گردهمایی نمایندگان جی تی خراسان رضوی و جنوبی

برگزاری گردهمایی نمایندگان جی تی خراسان رضوی و جنوبی

نخستین گردهمایی و جلسه آموزشی نمایندگان جی تی خراسان رضوی و جنوبی به میزبانی پارس تایر در محل هتل درویشی مشهد برگزار شد.