تایرهای بایاس هنوز برای تولیدکننده سودآور نیست

محمدرضا تقی گنجی -رئیس انجمن صنعت تایر ایران

تایرهای بایاس هنوز برای تولیدکننده سودآور نیست

گنجی درخصوص افزایش قیمت تایرهای بایاس گفت: این تایرها هنوز برای کارخانه سودآور نبوده و این تصمیم، تمهید وزارت صمت برای حفظ تولید تا زمان بررسی مجدد قیمت است

به گزارش پارس تایر، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران اظهار داشت: از طرف وزارت صمت، تامین کسری محتمل تایرهای سواری به انجمن تولیدکنندگان تایر سپرده شده که این نیاز پیش از این از طریق واردات تامین می شد.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران افزود: این روند، اتفاق درستی بوده و کار به درستی در حال انجام است و ما تنها منتظر تامین مواد اولیه هستیم.

وی افزود: سپردن این موضوع به انجمن تولیدکنندگان تایر بیش از هر چیز در جهت حمایت از مصرف کنندگان است. تولیدکنندگان به مقدار مناسب در حال تولید و تامین تایر مورد نیاز کشور هستند؛ تولید به میزان مناسب موجب حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده شده و باعث می شود کالای مناسب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

تقی گنجی درخصوص فاصله قیمتی بین قیمت مصوب و بازار گفت: فاصله قیمتی بین قیمت مصوب و قیمت بازار بسیار اندک بوده و تنها در 1 مورد وجود دارد و این 1 مورد نیز به دلیل عرضه و تقاضا و شرایط بازار است.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: انجمن صنفی صنعت تایر ایران در سال جاری 5 میلیون حلقه تایر بیش از سال گذشته تولید نموده که این موضوع قابل تقدیر است.

تقی گنجی درخصوص افزایش قیمت تایرهای بایاس وانتی گفت: قیمت تایرهای بایاس وانتی از حدود 10 روز پیش به میزان 100 هزار تومان افزایش یافته و این موضوع به این دلیل اتفاق افتاد که در زمان تعیین قیمت، قیمت های بایاس به درستی بررسی نشده بود. با این حال تایرهای بایاس هنوز برای کارخانه سودآور نبوده و این تصمیم، تمهید وزارت صمت برای حفظ تولید تا زمان بررسی مجدد قیمت است.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در پایان گفت: وضعیت تولید تایر مناسب است؛ تمام تمهیدات برای شب عید اندیشیده شده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و تامین بازار شب عید به خوبی انجام خواهد شد. /خبر خودرو