علی اکبر مشرفی

جزئیات دستگیری‌ها در یک کارخانه لاستیک ‌سازی

در پی انتشار اخباری در چند روز اخیر با موضوع فساد در بارز، سرپرست گروه صنعتی بارز درباره دستگیری‌ها در کارخانه لاستیک بارز کرمان توضیح داد.

ادامه مطلب

عبداله شهریوری دبیر انجمن صنفی کارفرمايی تولید و تامین‌کنندگان مواد اولیه و زنجیره ارزش صنایع لاستیک کشور

جزئیات عضوگیری در انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر اعلام شد

دبیر انجمن صنفی کارفرمايی تولید و تامین‌کنندگان مواد اولیه و زنجیره ارزش صنعت تایر کشور جزئیات عضوگیری در انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر را اعلام کرد

ادامه مطلب

تایر

درخواست برای خروج تایرهای سواری ایرانی از ثبت در سامانه

درخواست انجمن صنفی زنجیره ارزش تایر مبنی بر خروج تایرهای سواری از ثبت در سامانه جامع تجارت به معاونت بازرگانی وزارت صمت ارسال شد.

ادامه مطلب