مصطفی تنها

قیمت‌ گذاری دستوری صنعت تایر را به زانو درمی‌آورد

سخنگوی انجمن تایر با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در تایرسازی گفت: قیمت تایر توسط سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه تعیین و قیمت فروش به ما اعلام می‌شود.

ادامه مطلب