لاستیک سالم را سر جای خود ببندید.

استفاده از لاستیک و رینگ مناسب موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود؟

راحت‌ترین راه برای کاهش مصرف سوخت اتومبیل، انجام سرویس‌های دوره‌ای به صورت منظم است اما آیا استفاده از لاستیک و رینگ مناسب موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود؟

ادامه مطلب