افزایش 53درصدی سودآوری لاستیک کردستان

لاستیک

افزایش 53درصدی سودآوری لاستیک کردستان

مقادیر فروش نسبت به سال ۹۷ با افزایش ۴۰ درصدی به بیش از ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار حلقه لاستیک رسیده است.

به گزارش پارس تایر، شرکت لاستیک کردستان که از شرکت‌های زیرمجموعه لاستیک بارز به شمار می‌آید و ۹۹ درصد از سهام این شرکت به طور مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت این شرکت بوده در سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال جاری با افزایش ۵۳ درصدی سودآوری مواجه بوده و موفق به کسب سود خالص ۴۱۸ میلیارد ریالی شده است.

این شرکت تولید خود را به صورت انبوه از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده که ظرفیت اسمی تولید آن، ۳۶.۰۰۰ تن انواع لاستیک سواری سبک بوده و مقادیر تولیدات واقعی محقق شده در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۵ هزار و ۱۷۰ تن رسیده است؛ بنابراین مشاهده می‌شود که شرکت همچنان در مقادیری کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت دارد و به نظر می‌رسد که در سال ۱۳۹۹ با افزایش تولید و فروش مواجه باشد.

مقادیر فروش نسبت به سال ۹۷ با افزایش ۴۰ درصدی به بیش از ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار حلقه لاستیک رسیده و مبلغ درآمد‌های عملیاتی محقق شده شرکت با ۱۰۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از ۵ هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال رسیده است.

حاشیه سود ناخالص و عملیاتی محقق شده نیز به ترتیب ۲۱ و ۱۷ درصد بوده که سود خالص محقق شده نیز ۴۱۸ میلیاد ریال بوده که نسبت به سال گذشته افزایش ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

شرکت به منظور اجرای طرح خود بدهی ارزی در قالب تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن به ارزش ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو را دارد. همچنین، هزینه مالی شناسایی شده در دوره جاری به بیش از ۷۲۰ میلیارد ریال رسیده است.

افزایش نرخ تسعیر ارز منجر به رشد هزینه‌های مالی شرکت شده و در واقع بخش مهمی از سود عملیاتی کسب شده آن بابت پرداخت هزینه‌های مالی و شناسایی آن صرف می‌شود./بورس نیوز